Wie kan en wil ons helpen bij het omspitten van een paar tuinen op onze
volkstuincomplexen? En bij het weghalen van riet uit de sloten?
Verstand van tuinieren is natuurlijk handig, maar niet noodzakelijk.
Een tuin omspitten kost een paar uur. Er staat een vergoeding tegenover.
Heb je interesse? Mail dan even naar secretaris@vtvgroenendaal.nl